Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS selectează 10 specialiști implicați în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna septembrie 2023, la o vizită de studiu la Consiliul Europei, axată pe problematica incluziunii sociale a romilor, minorităților și unor grupuri vulnerabile

FRDS selectează 10 specialiști implicați în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna septembrie 2023, la o vizită de studiu la Consiliul Europei, axată pe problematica incluziunii sociale a romilor, minorităților și unor grupuri vulnerabile

În perioada 11-15 septembrie  2023, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează o vizită de studiu la Consiliul Europei, în Strasbourg, Franța. Evenimentul urmărește dezvoltarea cunoștințelor participanților cu privire la problematica incluziunii sociale a romilor, minorităților și altor grupuri vulnerabile.

Vizita de studiu este finanțată prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează specialiștilor implicați direct în implementarea și/sau asigurarea sustenabilității unor proiecte finanțate prin Program, facilitând schimbul și transferul de cunoștințe și bune practici între experți ai Consiliului Europei și reprezentanți ai promotorilor/ partenerilor de proiect/ altor entități din România și din statele donatoare implicați în implementarea și/sau asigurarea sustenabilității acestor proiecte.

Membrii echipelor de management și de implementare ale proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală, dar și specialiști ai altor entități din România, în măsura în care sunt implicați în activități specifice perioadei de sustenabilitate a proiectelor, interesați să participe la vizita de studiu, sunt invitați să completeze (în limba engleză) și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/gzoC2M9F958rPT947), până cel târziu în data de 11 iulie 16 iulie 2023 (inclusiv).

În selecția celor 10 participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt implicați în activități care vizează incluziunea socială a romilor, minorităților și altor grupuri vulnerabile, derulate în cadrul unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală (aflate inclusiv în perioada de sustenabilitate)

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (axate pe problematica incluziunii sociale a romilor, minorităților și altor grupuri vulnerabile) cu aceste trei state;

– sunt implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving prin motivația de participare la vizita de studiu – detaliată în formularul de înscriere – că prezența lor la eveniment va contribui la creșterea calității activităților adresate/ serviciilor furnizate membrilor grupurilor vulnerabile ale proiectelor finanțate de FRDS prin Program;

– nu au mai participat anterior sau au avut o participare redusă la cursuri de formare pe tematica incluziunii sociale a romilor, minorităților și altor grupuri vulnerabile etc.;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (prezentările și discuțiile purtate pe parcursul vizitei urmând a fi susținute exclusiv în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală sau sunt implicați în asigurarea sustenabilității activităților cu beneficiarii, derulate prin proiect (în cazul în care acesta a fost finalizat), respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu beneficiarii, implementate prin proiect.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

În măsura în care, până la momentul finalizării pregătirilor necesare organizării deplasării în Franța vor fi identificate fonduri suplimentare, care să permită acoperirea costurilor de participare a mai multor persoane, numărul de participanți va fi suplimentat, fiind avuți în vedere candidații plasați pe lista de rezervă constituită la momentul selecției participanților.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în Romania și Franța – în perioada respectivă, garantând participarea la vizita de studiu, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresele de e-mail VParaschiv@frds.ro și info@frds.ro.