Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Educație prin sport în 27 de județe ale României

Educație prin sport în 27 de județe ale României

Pentru a reduce abandonul școlar în rândul elevilor înscriși în ciclul gimnazial, prin creșterea ratei de tranziție în ciclul de învățământ superior, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) din București derulează, începând cu anul 2019, un amplu program de incluziune socială și educațională prin sport, adresat copiilor proveniți din medii defavorizate. În cei trei ani de la lansarea proiectului, peste 3.500 de elevi de gimnaziu, din 58 de școli din țară, au fost implicați în activități sportive, de consiliere și dezvoltare personală.

În prezent, în cadrul proiectului se derulează o campanie de conștientizare a părinților și cadrelor didactice cu privire la importanța abordărilor incluzive în educație, pentru combaterea abandonului școlar.

“Am creat patru materiale video, care abordează patru dintre tematicile esențiale pe care proiectul le-a urmărit și asupra cărora a intervenit, respectiv rolul activității sportive și experiențiale în integrarea copiilor vulnerabili, vulnerabilități și soluții în sistemul educațional, modele de succes în integrarea copiilor și educația incluzivă. Pe de altă parte, clipurile documentează experiențe concrete din școlile unde am lucrat și impactul proiectului nostru în viața copiilor și a comunităților unde aceștia trăiesc și învață”, explică reprezentanții proiectului.

Disponibile pe canalul de YouTube al proiectului, cele patru materiale video au fost distribuite atât părinților elevilor implicați în activitățile proiectului, școlilor participante, inspectoratelor școlare din cele 27 județe în care intervine proiectul și altor organizații preocupate de integrarea educațională a copiilor vulnerabili, cât și televiziunilor locale și naționale.

Clipurile surprind impactul pozitiv al activităților sportive în viața elevilor vulnerabili, fie că este vorba de antrenamente sau competiții de gimnastică, volei, fotbal și baschet, fie de tabere sportive. Alături de masa caldă acordată zilnic, acestea au transformat școlile în care s-a intervenit prin proiect într-un loc atrăgător, unde relația de încredere care s-a construit între elevi și profesori îi face pe cei mici să vină cu plăcere.

Dincolo de activitățile adresate copiilor, proiectul a pus un accent crescut și pe implicarea cadrelor didactice și a părinților. Peste 700 de profesori, inspectori școlari și alți specialiști care lucrează cu copii vulnerabili au fost instruiți pentru a folosi în procesul didactic metode incluzive de predare, mai mult de 1.100 de părinți fiind, la rândul lor, angrenați în sesiuni de consiliere și ateliere de lucru în cadrul cărora au învățat cum să își sprijine copiii în parcursul lor educațional.

Intervențiile practice realizate prin proiect au stat la baza elaborării unor documente strategice care pot constitui un punct de plecare în cristalizarea unei politici publice de combatere a excluziunii sociale și a abandonului școlar prin activități sportive: o strategie de prevenire şi reducere a discriminării, excluziunii sociale şi abandonului şcolar în rândul copiilor, prin activităţi sportive, un plan de acţiune pentru prevenirea şi reducerea excluziunii sociale şi a părăsirii timpurii a şcolii prin activităţi sportive, respectiv două metodologii de integrare socială şi educaţională durabilă, bazată pe activităţi sportive, pentru copiii la risc de excluziune socială și pentru cei cu dizabilităţi.

––––––––-

Proiectul „Integrarea socială şi educaţională durabilă prin activităţi sportive” se desfășoară în perioada mai 2019 – septembrie 2023 și este implementat de Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București (UNEFS), în parteneriat cu Școala Norvegiană de Științe ale Sportului (NSSS). Valoarea grantului alocat proiectului este de 4.373.581 de euro, acesta fiind oferit de Norvegia, prin intermediul Granturilor Norvegiene 2014-2021.

Află mai mult informații despre proiect