Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Fonduri suplimentare alocate Programului Dezvoltare locală, pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire ale persoanelor vulnerabile

Fonduri suplimentare alocate Programului Dezvoltare locală, pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire ale persoanelor vulnerabile

Comitetul Mecanismului Financiar și Ministerul de Externe al Regatului Norvegiei, reprezentând statele donatoare, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, prin Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Europene Nerambursabile (Punctul Național de Contact), au convenit în luna septembrie 2023 amendarea Acordului de Program aferent Programului Dezvoltare locală.

În urma acestui demers, bugetul Programului Dezvoltare locală a fost suplimentat cu 5 milioane de euro, ajungând la suma de 91.941.176 de euro. Suplimentarea a fost asigurată prin realocarea fondurilor disponibilizate la nivelul Granturilor SEE și Norvegiene destinate României și își propune să maximizeze impactul unor măsuri ce vin în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Noile fonduri alocate Programului Dezvoltare locală vor fi direcționate, prin intermediul unei facilități de suplimentare a finanțării denumită ”Locuire Plus”, către proiecte care vizează îmbunătățirea condițiilor de locuire ale unor persoane vulnerabile, inclusiv romi. Facilitatea se va adresa proiectelor finanțate în cadrul apelurilor “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, “Dezvoltare locală” și “Reducerea sărăciei” care se află încă în implementare și care au și o componentă de locuire.

Activitățile ce vor fi sprijinite prin facilitatea ”Locuire Plus” vor fi cele prevăzute anterior în cadrul celor 3 apelurile de proiecte menționate, incluzând măsuri de asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru grupurile vulnerabile a căror situație este neclară sau incertă, respectiv care locuiesc în așezări informale, servicii de intervenție pentru familiile și persoanele care întâmpină dificultăți pe parcursul vieții (de exemplu, tranziția de la un centru de ocrotire spre viața independentă, pierderea unui loc de muncă, victime ale dezastrelor etc.), inclusiv prin furnizarea de ajutor de urgență (non-financiar) și investiții în achiziționarea, renovarea sau construcția de locuințe destinate grupurilor vulnerabile.

Facilitatea ”Locuire Plus” își propune să contribuie la creșterea impactului Programului Dezvoltare locală în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață și a perspectivelor de viitor ale persoanelor adulte și ale copiilor expuși riscului de sărăcie și excluziune socială.

Toate informațiile cu privire la modul în care va fi asigurată finanțarea în cadrul facilității ”Locuire Plus” vor fi puse la dispoziția promotorilor de proiect interesați pe pagina web a Programului Dezvoltare locală, la adresa https://dezvoltare-locala.frds.ro/suplimentarea-finantarii-locuire-plus/, odată cu lansarea acesteia.

Prin intermediul celor 111 proiecte finanțate, în cei peste 4 ani scurși de la lansarea sa, Programul Dezvoltare locală a sprijinit și continuă să sprijine membri ai unor comunități vulnerabile din peste 1.000 de localități din țară, distribuite în toate județele României și în București. Valoarea totală alocată implementării acestor proiecte este de 81,4 milioane de euro (la care se adaugă/se vor adăuga fondurile care se suplimentează prin facilitatea Locuire Plus). Derulate de 77 de autorități publice și 34 de organizații neguvernamentale, proiectele susținute prin Program aduc, zi de zi, beneficii substanțiale multor membri ai grupurilor defavorizate din România, prin furnizarea de servicii sociale personalizate persoanelor aflate în nevoie și a unor servicii integrate sau specifice pentru romi din comunități marginalizate, prin acțiuni de combatere a abandonului școlar în rândul copiilor și tinerilor expuși riscului de părăsire timpurie a școlii și prin implicarea a mii de specialiști care lucrează cu grupuri defavorizate în cursuri de formare, astfel încât să crească calitatea muncii lor, prin promovarea drepturilor omului și susținerea unor măsuri de combatere a discriminării sau prin facilitarea unei colaborări bilaterale de durată cu entități din statele donatoare.

La secțiunea Proiecte a paginii web dedicate Programului Dezvoltare locală sunt disponibile informații detaliate despre toate cele 111 proiecte finanțate.