Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Programul Dezvoltare locală și rezultatele sale, promovate printr-un scurt material video

Programul Dezvoltare locală și rezultatele sale, promovate printr-un scurt material video

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a lansat săptămâna trecută un scurt clip de promovare a rezultatelor Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), program care se apropie de final. Adresat publicului larg, materialul video surprinde modul în care câteva dintre proiectele derulate cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 au produs schimbări pozitive în viața unor oameni aflați în situații dificile. Sunt surprinse intervenții derulate în trei dintre cele peste 1.000 de localități de pe tot cuprinsul țării spre care au fost direcționate fondurile Programului.

Eroii clipului sunt copii, adulți și vârstnici cărora profesioniști angajați în cadrul proiectelor finanțate le-au oferit sprijinul de care aveau nevoie, imaginile surprinse introducând publicul într-o lume a empatiei și a suportului oferit în mod necondiționat. Este vorba despre copii fără posibilități materiale, care au fost ajutați să urmeze, cu regularitate, grădinița sau școala din comunitate. Despre victime ale violenței domestice, persoane care de cele mai multe ori își ascund suferința în tăcere, și care au reușit, datorită unor programe integrate de sprijin, să primească șansa la o nouă viață, departe de agresorii lor. Despre vârstnici ajunși în stradă, cărora li s-a oferit adăpostul și ajutorul de care aveau nevoie.

Început în anul 2018, Programul Dezvoltare locală a asigurat finanțarea a 111 proiecte din domeniul social, în valoare totală de 81,4 milioane de euro. Sunt proiecte prin care s-a oferit sprijin în vederea reducerii abandonului școlar în rândul copiilor aflați în situații de risc, s-a asigurat accesul membrilor unor comunități dezavantajate la servicii sociale, medicale și locative de bază, s-au depus eforturi pentru a crește incluziunea socială a romilor care trăiesc în comunități marginalizate, s-au pus în practică mecanisme complexe care să asigure protecția drepturilor omului în cazul celor mai dezavantajate categorii sociale (persoane cu dizabilități, membri ai comunității LGBTQ, persoane private de libertate etc.) și s-au făcut pași importanți spre internalizarea principiilor bunei guvernări de către structurile administrației publice locale și centrale din România.

Află de aici mai multe informații despre fiecare proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală.