Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Asistență comunitară integrată în mediul rural a schimbat viața a peste 1300 de persoane din județele Timiș și Bihor

Asistență comunitară integrată în mediul rural a schimbat viața a peste 1300 de persoane din județele Timiș și Bihor

Prin intermediul a 8 centre comunitare integrate înființate în cadrul proiectului “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, derulat de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), peste 1.300 de persoane vulnerabile din 50 de comunități rurale din județele Bihor și Timiș au avut acces la servicii sociale, medicale și educaționale de calitate. Cele mai importante rezultate ale proiectului au fost prezentate în cadrul unui eveniment de final organizat la București, în data de 27 februarie 2024.

În centrele comunitare integrate din localitățile Buziaș, Periam, Topolovățul Mare și Făget din județul Timiș, respectiv în Aleșd, Bratca, Șuncuiuș și Lugașu de Jos din județul Bihor, persoanele vulnerabile au beneficiat de consultații medicale, recuperare prin kinetoterapie, psihoterapie, monitorizarea bolnavilor cronici și consiliere socială sau psihologică, facilitând obținerea de către membrii vulnerabili ai comunităților vizate a beneficiilor sociale la care au dreptul, potrivit legii. În același timp, prin derularea unor programe de educație remedială și de educație pentru sănătate, specialiștii implicați în proiect au urmărit îmbunătățirea performanțelor școlare ale copiilor din cele 50 de comunități, precum și conștientizarea de către aceștia a importanței igienei în prevenirea îmbolnăvirilor.

Am reușit să dezvoltăm și să implementăm unui model holistic integrat de evaluare a nevoilor și furnizare a serviciilor socio-medico-educaționale la nivelul comunităților rurale marginalizate. Caracterul inovativ al modelului propus rezidă atât în acordarea unor servicii integrate, fie în cadrul centrelor comunitare integrate la care vor fi arondate mai multe comunități defavorizate apropiate (crescând, astfel, eficienta și eficacitatea investiției și facilitandu-se asigurarea cu personal specializat), fie prin intermediul echipelor multidisciplinare mobile care au asigurat identificarea activă a persoanelor vulnerabile, facilitând accesul acestora la servicii integrate specializate și personalizate, inclusiv la domiciliul beneficiarilor, cât și în utilizarea unei platforme informatice integrate, http://www.partener-social.ro, de modelare a nevoilor de servicii sociale pe termen scurt, mediu si lung”, potrivit reprezentanților proiectului.

Totodată, implicarea crescută a tuturor actorilor de la nivel local și dezvoltarea parteneriatelor public-privat din cadrul proiectului vor contribui la efectele pozitive pe termen lung ale acestui demers.

La finalul proiectului, în vederea evaluării impactului proiectului asupra calității serviciilor sociale furnizate populației din comunitățile defavorizate incluse in proiect a fost realizat un   studiu post implementare. Evaluarea impactului proiectului a fost justificată de nevoia acută de a îmbunătăți serviciile sociale pentru a răspunde mai bine nevoilor comunităților implicate. Printre concluziile studiului regăm drept importante promovarea transparenței în implementarea proiectului și responsabilitatea față de comunitate și finanțatori, crearea unei baze solide pentru îmbunătățirea durabilă a calității serviciilor sociale în comunitățile defavorizate din județele Timiș și Bihor și necesitatea unei abordări continue, flexibile și centrată pe beneficiari pentru a asigura impactul pozitiv și durabil asupra calității serviciilor sociale în comunitățile defavorizate.

Proiectul “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate” se desfășoară în perioada mai 2021 – februarie 2024 și a fost implementat de Institutul Național de Sănătate Publică, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, Asociația Filantropia Oradea, Fundația Filantropia Timișoara și Asociația Română pentru Promovarea Sănătății. Valoarea grantului alocat proiectului a fost de 2.363.688 euro, fiind oferit de Norvegia, prin Granturile Norvegiene 2014-2021.                                                

Află mai multe informații despre proiect