Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Peste 900 de copii și tineri în risc de abandon școlar și cu cerințe educaționale speciale din județele Neamț și Iași, protagoniștii unui proiect de educație incluzivă: “Efectul activităților a fost o incluziune făcută pas cu pas, cu prietenie și cu zâmbetul pe buze”

Peste 900 de copii și tineri în risc de abandon școlar și cu cerințe educaționale speciale din județele Neamț și Iași, protagoniștii unui proiect de educație incluzivă: “Efectul activităților a fost o incluziune făcută pas cu pas, cu prietenie și cu zâmbetul pe buze”

Peste 900 de copii și tineri din 16 școli și licee din județele Neamț și Iași au învățat să iubească școala, datorită unui program de educație incluzivă derulat cu sprijinul Granturilor Norvegiene 2014-2021, de către  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Neamț. Alături de reprezentanții partenerilor de proiect, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Asociația Social Alert București, inițiatorii proiectului au prezentat public, în data de 27 februarie 2024, principalele rezultate obținute în cadrul proiectului ”Calitate şi Incluziune prin Educaţie”.

“Am reușit să lucrăm cu peste 360 de copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar și cu peste 500 de copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, toți cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani. Ne-am adresat și părințilorprecum și personalului din educați, care lucrează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal. Împreună, am reușitceea ce ne-am propus:  consilierea psihopedagogică a peste 900 de copii, furnizarea de servicii de logopedie, ateliere interactive, suport pentru cei expuși abandonului școlar, activități de sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale identificați la nivelul celor 16 unități școlare partenere, activități didactice de educație remedială, formare profesională continuă pentru profesori, experți educaționali și sociali, consilierea părinților elevilor în vederea incluziunii școlare a copiilor lor”, a declarat doamna Melania Pleșa, director CJRAE Neamț, în fața celor 150 de persoane prezente la evenimentul de închidere.

De remarcat că, în urma programului de educație incluzivă la care au participat în cei doi ani și jumătate de implementare a proiectului, toţi copiii şi tinerii participanţi la acest proiect au înregistrat progrese evidente. Efectele se vor vedea mai târziu, în viaţa de adult, atunci când vor reuşi să comunice mai uşor, să se integreze rapid în societate, calitatea vieţii lor suferind o îmbunătăţire evidentă. Progresul elevilor este cel mai bine exprimat de  specialiștii care au contribuit prin munca lor la rezultatele proiectului:

Ionela Diana Imbru, psiholog DGASPC Neamț, a lucrat cu beneficiarii care învață la Școala Gimnazială din comuna Ion Creangă, județul Neamț: ”În cadrul proiectului, eu am lucrat cu 50 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani. Am desfășurat activități de consiliere psihopedagogică. Dintre acestea, cele mai apreciate au fost întâlnirile interactive în care copiii au fost implicați în mod direct, exercițiile de autocunoaștere, dar și cele prin care și-au împărtășit, într-un mediu securizant, neliniștile și trăirile lor. Îmi doresc ca beneficiarii șă aibă mai multă încredere în ei, să simtă că pot, să găsească motivație interioară prin care să înțeleagă că școala le oferă șansa reală la o viață mai bună”.

Lucreția Bancu, profesor de educație remedială la Școala Profesională Adjudeni: ”Am lucrat cu 59 de beneficiari și pot spune cu mâna pe inimă că cele mai apreciate au fost jocurile de socializare prin care elevii s-au cunoscut mai bine și s-au simțit în largul lor la școală. Efectul activităților a fost o incluziune făcută pas cu pas, cu prietenie și cu zâmbetul pe buze. De aceea consider că astfel de activități trebuie să continue.” 

Ioana Roxana Iordache, profesor de educație remedială la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamț: „A fost o provocare și o bucurie încă de la început. ctivităţile derulate au avut ca obiective consolidarea cunoștințelor acumulate, elevii realizând că au emoţii pozitive sau negative, pe care le pot gestiona corespunzător. Așa cum mă așteptam, toți elevii din proiect au avut o evoluţie foarte bună, de la copiii timizi, incapabili de inter-relaţionare cu colegii faţă de care se simţeau izolați, la copiii stăpâni pe sine, care iniţiază dialoguri și jocuri de rol”.

Laura Cobzariu profesor de educație remedială la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri“ din Săbăoani: “Inițial am pornit cu un număr de 69 de beneficiari, elevi începând cu clasa întâi până în clasa a noua. Nu a fost o misiune chiar ușoară, dar după câteva activități desfășurate împreună, copiii au început să vină cu drag. Au fost încântați de jocurile făcute împreună și de faptul că își rezolvau temele și relaționau cu ceilalți colegi. Educaţia incluzivă promovează egalitatea şanselor, oferind sprijin pentru învăţare şi acestor copii care nu reuşesc să se adapteze la exigenţele şcolii, care întâmpină dificultăţi în învăţare, care uneori vo, darnu pot sau nu știu cum să gestioneze anumite situații”.

Proiectul “Calitate şi Incluziune prin Educaţie” s-a desfășurat în perioada septembrie 2021 – februarie 2024 și este implementat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Asociația Social Alert București. Valoarea grantului alocat proiectului a fost de  1.450.502 euro, fiind oferit de Norvegia, prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

Mai multe informații despre proiect puteți obține accesând websiteul acestuia: https://www.incluziunesieducatie.ro/