Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Granturile SEE creează premisele unui viitor mai bun pentru copiii din Putineiu

Granturile SEE creează premisele unui viitor mai bun pentru copiii din Putineiu

În județul Teleorman, comuna Putineiu face pași importanți către un viitor incluziv pentru locuitorii săi. Cu sprijinul Granturilor SEE, autoritățile locale au reușit să creeze premisele îmbunătățirii calității vieții prin accesul comunității la servicii sociale de calitate.

În anul 2020, prin intermediul unui grant acordat în cadrul Programului Dezvoltare locală au fost elaborate documentația tehnică și studiile aferente necesare accesării de fonduri nerambursabile pentru construirea unei viitoare grădinițe.  Necesitatea obiectivului de investiții asumat a fost motivată de autorități prin aceea că unitățile de învățământ preșcolare erau insuficiente: din cele două grădinițe care deservesc comuna, cea din satul Băduleasa are condiții improprii (igrasie și dotări precare), iar cea din satul Putineiu nu are suficient spațiu pentru a-și desfășura activitatea, în aceeași clădire funcționând și școala generală din comună.

“Prin intermediul finanțării FRDS, Consiliul Local al comunei Putineiu a elaborat și aprobat documentația tehnică necesară pentru construirea Grădiniței cu program normal Nr. 1. Acest proiect are drept scop construirea unei grădinițe moderne și dotarea acesteia cu echipamentele necesare procesului educațional. Astfel, se dorește crearea unui mediu optim pentru dezvoltarea copiilor din comunitate, oferindu-le o șansă egală de educație și integrare socială”

Veștile bune nu au întârziat să apară. La trei ani de la finalizarea studiilor specifice, autoritățile au primit finanțare pentru noua investiție de infrastructură socială atât de necesară comunității, din partea Companiei Naționale pentru Investiții (CNI). Bugetul se ridică la aprox. 9.000.000 lei, grădinița aflându-se deja în stadiu de construcție pe terenul de 1.280 m2 care aparține Consiliului local Putineiu. Potrivit autorităților locale, grădinița ar urma să își deschidă porțile pentru preșcolari la finalul anului 2024.

Care va fi impactul noii investiții? Potrivit reprezentanților proiectului, viitoarea grădiniță va oferi acces la educație copiilor preșcolari defavorizați, aflați în risc de părăsire timpurie a instituției de învățământ sau care provin din familii dezavantajate economic, categorii identificate ca fiind cele mai vulnerabile din punct de vedere al accesului la o educație de calitate:“Dorim să vă anunțăm că lucrările pentru construirea grădiniței din comuna Putineiu, sat Putineiu, sunt în desfășurare conform graficului stabilit de CNI. Acest proiect vine in sprijinul comunității prin îmbunătățirea calității procesului educațional și prin asigurarea gradului de participare al preșcolarilor din comuna Putineiu la educația timpurie.”

Proiectul ”Creșterea accesului la servicii sociale de calitate a grupurilor marginalizate din comuna Putineiu” se desfășoară în perioada noiembrie 2019 – august 2020, fiind derulat de  Comuna Putineiu, jud. Teleorman. Proiectul a beneficiat de o finanțare în valoare de 36.565 euro de euro, oferită de Granturile SEE 2014-2021.