Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS selectează 10 specialiști implicați în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna iunie 2024, la o vizită de studiu în Norvegia, axată pe schimbul de experiență și bune practici în ceea ce privește serviciile sociale și educaționale adresate tinerilor vulnerabili

FRDS selectează 10 specialiști implicați în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna iunie 2024, la o vizită de studiu în Norvegia, axată pe schimbul de experiență și bune practici în ceea ce privește serviciile sociale și educaționale adresate tinerilor vulnerabili

În perioada 1720 iunie 2024, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), organizează o vizită de studiu în Norvegia. Evenimentul, care va avea loc la Larvik Municipality, își propune să faciliteze schimbul de experiență și bune practici între entități din România și Norvegia implicate în programe de sprijin dedicate tinerilor, în special programe care își propun să asigure menținerea tinerilor în școală și să le ofere acestora oportunități alternative de formare.

Vizita de studiu este finanțată prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează specialiștilor implicați direct în implementarea și/sau asigurarea sustenabilității unor proiecte finanțate prin Program, printre ale căror grupuri țintă se numără și tinerii.

Membrii echipelor de management și de implementare ale proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală, dar și factori de decizie și specialiști ai altor entități din România – în măsura în care sunt implicați în activități specifice perioadei de sustenabilitate a respectivelor proiecte – interesați să participe la vizita de studiu sunt invitați să completeze (în limba engleză) și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/4pbNM1ehBKxkurs16), până cel târziu în data de 23 aprilie 2024 (inclusiv).

În selecția celor 10 participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt sau au fost implicați în furnizarea de servicii sociale și educaționale tinerilor vulnerabili, în cadrul unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală (în perioada de implementare și/ sau sustenabilitate). Prioritate în selecție vor avea acei specialiști care lucrează și în prezent cu tinerii din grupul țintă vizat prin proiect, chiar dacă acesta se află în perioada de sustenabilitate;

– sunt sau au fost implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt/ au fost derulate în parteneriat cu entități din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și/ sau nu au (avut) prevăzute în proiect activități bilaterale relevante (axate pe problematica serviciilor pentru tineri vulnerabili);

– sunt sau au fost implicați în proiecte (finanțate prin Programul Dezvoltare locală) care nu au fost reprezentate anterior la alte activități bilaterale organizate de FRDS;

– conving prin motivația de participare la vizita de studiu – detaliată în formularul de înscriere – că prezența lor la eveniment va contribui la creșterea calității serviciilor furnizate tinerilor vulnerabili din grupul țintă al proiectului finanțat de FRDS prin Programul Dezvoltare locală și în care au fost/ sunt implicați;

– nu au mai participat anterior sau au avut o participare redusă la cursuri de formare care au avut ca tematică lucrul cu tinerii, în special cei vulnerabili etc.;

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (prezentările și discuțiile purtate pe parcursul vizitei urmând a fi susținute exclusiv în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că lucrează în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală sau sunt implicați în asigurarea sustenabilității activităților cu tinerii, derulate prin proiect (în cazul în care acesta a fost finalizat), respectiv:

– un contract de muncă/ colaborare semnat de candidat cu Promotorul de Proiect sau, după caz, cu unul dintre partenerii proiectului respectiv     sau

– o recomandare semnată de managerul proiectului respectiv sau de reprezentantul legal al entității care asigură sustenabilitatea proiectului finanțat, în care acesta atestă faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, fie implicată în implementarea proiectului, cu menționarea poziției pe care o ocupă în proiect și a activităților pe care le derulează în această calitate, fie asigură sustenabilitatea activităților cu tinerii, implementate prin proiect.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Precizăm, de asemenea, faptul că o persoană care a participat anterior la orice altă activitate bilaterală organizată de FRDS nu va mai fi selectată în vederea participării la o a doua activitate bilaterală.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în România și Norvegia – în perioada respectivă, garantând participarea la vizita de studiu, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0724.275.483 sau la adresa de e-mail VParaschiv@frds.ro.