Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Incluziune și abilitare la Pecica: 2000 de copii, tineri și adulți, sprijiniți să depășească situațiile dificile

Incluziune și abilitare la Pecica: 2000 de copii, tineri și adulți, sprijiniți să depășească situațiile dificile

Luni, 29 aprilie 2024, autoritățile locale din Orașul Pecica, județul Arad, au organizat o conferință de presă în care au prezentat invitaților principalele rezultate ale unui amplu proiect dedicat incluziunii și abilitării romilor din comunitatea locală derulat cu sprijinul Granturilor SEE 2014-2021.

După 27 de luni de implementare, cea mai importantă realizare a proiectului “Creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica” este construirea unui centru de zi multifuncțional dedicat copiilor și tinerilor vulnerabili din oraș. Importanta investiție este aproape finalizată: “Centrul de zi care s-a construit în curtea Şcolii Primare din cartierul Cocota va oferi un spaţiu modern şi sigur de petrecere a timpului liber pentru toți copiii din cartier. Aici se vor desfăşura, după orele de curs, activități educative, recreative, creative și de socializare, pentru a stimula participarea școlară a copiilor și a preveni abandonul școlar. Acestea vor fi completate de competiții sportive, pe terenul de sport multifuncțional (fotbal, baschet, volei și tenis de câmp), pe care l-am amenajat în vecinătate”, potrivit reprezentanților proiectului.

„Este primul nostru proiect cu finanțare prin Granturile Spațiului Economic European, oferite de Norvegia, Islanda și Liechtenstein. A fost o provocare, dar rezultatele au meritat efortul, iar activitățile la noul Centru de zi se vor desfășura în următorii ani”, a declarat, în cadrul evenimentului, domnul Petru Antal, primarul orașului Pecica.

Activitățile proiectului, care s-au adresat, în total, unui număr de 1.906 persoane, din care 1.335 sunt de etnie romă, au asigurat accesul acestora la servicii sociale, educaționale, de ocupare și de sănătate pentru membrii grupurilor vulnerabile, cu prioritate pentru cei aparținând etniei rome.

“Detaliat, activitățile proiectului au inclus peste 70 de copii și tineri de etnie romă au beneficiat de tabere și excursii în zonă/în județ, 80 copii și tineri de etnie romă au luat parte la activități și competiții sportive de fotbal, baschet, handbal, tenis camp, 350 persoane de etnie romă (copii, tineri, adulți) au beneficiat de activități educaționale privind prevenirea delincvenței juvenile, traficului și consumului de droguri. De asemenea, 80 de tineri și persoane adulte de etnie romă aflate în situații de vulnerabilitate au beneficiat de servicii de ocupare, iar 75 persoane de servicii de mediere sanitară, activități de promovare și facilitare a respectării regulilor elementare de igienă și a nutriției sănătoase”, potrivit inițiatorilor proiectului.

Proiectul a vizat, totodată, dezvoltarea capacităților individuale pentru 628 de romi din orașul Pecica prin participarea la programe de dezvoltare a abilităților parentale, de management și gestionare a propriilor resurse și activități culturale.

Pentru a crește gradul conștientizării asupra fenomenului discriminării și pentru combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii în rândul a 440 de persoane aparținând populației majoritare din orașul Pecica, inițiatorii proiectului au distribuit atât în comunitate, cât și la diverse instituții/parteneri/colaboratori, un ghid anti-discriminare elaborat în cadrul proiectului.

A fost realizat un material video despre viața comunității rome din Pecica și un volum (tipărit în 1500 de exemplare) care cuprinde obiceiuri și tradiții ale romilor, din informații colectate în principal de la beneficiarii proiectului, dar și din alte surse.

Evenimentul intitulat „Festival cultural de Etnie Romă” a avut un succes care a depășit așteptările: publicul a fost format din mii de persoane, de toate etniile, locuitori ai orașului Pecica și ai satelor aparținătoare, dar și participanți sosiți din localitățile din zonă. Aici au urcat pe scenă și cei 15 copii care au luat parte la atelierele de dezvoltare a competențelor muzicale, unde au învățat să cânte la diverse instrumente tradiționale. Efectul pozitiv pe termen lung este obținut și prin considerarea cadrelor didactice, a profesioniștilor și a angajatorilor ca grup țintă prioritar în campania anti-discriminare, deoarece valorile de non-discriminare și solidaritate comunitară se vor regăsi în intervenția acestora, în pregătirea mai multor generații de copii și în colaborarea cu părinții, atât părinți de etnie romă, cât și părinți din populația majoritară, și în abordarea profesională a specialiștilor și angajatorilor”, potrivit reprezentanților proiectului.

Proiectul ”Creșterea incluziunii și abilitării romilor în orașul Pecica” beneficiază de o finanțare de 980.643 de Euro, oferită de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE, fiind implementat în perioada februarie 2022 – aprilie 2024 de Orașul Pecica, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Asociația Culturală a Minorităților din Pecica.

Află aici mai multe detalii despre proiect