Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Acces la servicii sociale de calitate  pentru 1.265 de persoane vulnerabile din 8 comunități rurale din județele Giurgiu și Prahova

Acces la servicii sociale de calitate  pentru 1.265 de persoane vulnerabile din 8 comunități rurale din județele Giurgiu și Prahova

Direcția Generală de Asistență Socială Giurgiu a prezentat bilanțul proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, rezultatele activităților derulate în ultimii trei ani fiind impresionante: 1265 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din 8 comunități aflate în județele Giurgiu și Prahova au beneficiat de un pachet complex de servicii sociale de calitate de educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare.

A fost un proiect greu, întins pe o lună perioadă de timp şi foarte greu de implementat, dar cu toate acestea, am reuşit. Deşi este o conferință de închudere a unui proiect, este deschizătoare de drumuri, pentru asistența socială la nivelul județului Giurgiu, pentru serviciile sociale pe care urmează să le dezvoltăm şi totodată pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități”, a declarat directorul DGASPC Giurgiu, doamna Valentina Dinu, în cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor proiectului organizat în 24 aprilie 2024 .

Peste 400 de copii de ciclul primar și gimnazial din localitățile Stănești, Vânători, Letca, Crevedia Mare, Florești, Găiseni și Izvoarele (județul Giurgiu) și Dumbrava (județul Prahova) au participat la cele 724 de ateliere de educație non formală și implicare civică. Atelierele educaționale au fost organizate în școli, în spații de tip Ludotecă, dotate și amenajate în așa fel încât activitățile derulate să îi sprijine pe copii să își descopere potențialul. Cu ajutorul facilitatorilor educaționali, elevii au fost sprijiniți să își dezvolte abilitățile într-un mod incluziv, captivant și inovativ. Sprijinul educational acordat comunităților a inclus și derularea unui program de educație parentală ȘCOALA PĂRINȚILOR, pentru 400 de părinți și tutori ai copiilor din ciclul primar și gimnazial.

Rezultatele proiectului vizează și informarea și consilierea a 412 de persoane pentru a răspunde lipsei abilităților și competențelor de bază necesare în vederea identificării unui loc de muncă în acord cu nevoile și capacitățile proprii. Mai departe, 400 de persoane au participat la cursuri de formare profesională de lungă durată, obținând calificările de Asistent personal profesionist (nivel 2), Agent De Securitate (nivel 2) și Dulgher-tamplar-parchetar (nivel 3). În plus, a fost dezvoltat un serviciu social pilot în comunitățile din județul Giurgiu ”Rețeaua Asistenților Personali Profesioniști”, serviciu înfiintat în structura DGASPC Giurgiu.

Proiectul a inclus și elaborarea strategiei privind dezvoltarea serviciilor sociale în Județul Giurgiu în baza Diagnozei sociale a județului Giurgiu. Totodată, 132 persoane adulte cu dizabilități au beneficiat de sesiuni de work-shop-uri în vederea pregătirii procesului de dezinstituționalizare și tranziția către servicii în comunitate. Nu în ultimul rând, 75 de profesioniști au fost inclusi în programe de formare profesională în domenii precum Manager de servicii sociale si Mediator social.

Finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială în cadrul Programului Dezvoltare locală, proiectul „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale” a fost  implementat, în perioada septembrie 2021 – aprilie 2024,  de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Giurgiu, în parteneriat cu Fundatia Estuar și Asociatia Four Change. Valoarea grantului alocat proiectului a fost de 2.006.167 euro, fiind oferit de Norvegia, prin Granturile Norvegiene 2014-2021.