Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > FRDS selectează 10 reprezentanți ai unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna august 2024, la Festivalul Arendalsuka din Norvegia

FRDS selectează 10 reprezentanți ai unor proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală, pentru a participa, în luna august 2024, la Festivalul Arendalsuka din Norvegia

În perioada 12 – 16 august 2024, Municipalitatea Arendal din Norvegia organizează Festivalul Arendalsuka, a cărui misiune este de a consolida credința în abilitarea politică și democrație, prin dezbatere deschisă și implicare. Arendalsuka este rezultatul conlucrării între partidele politice naționale și locale, ONG-uri, universități, instituții de cercetare, companii private și Municipalitatea Arendal.

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Consiliul Europei (CoE), își propune să faciliteze participarea la acest eveniment (pe parcursul a două din cele 5 zile aferente festivalului) a 10 reprezentanți ai unor proiecte relevante finanțate prin Programul Dezvoltare locală.

Demersul este finanțat prin intermediul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală și se adresează:

– reprezentanților autorităților locale din România (inclusiv asociațiilor constituite de acestea) implicate în proiecte finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală, care desfășoară procese de consultare publică a comunităților locale și a societății civile (făcând asta inclusiv în pregătirea sau implementarea activităților planificate în cadrul proiectului), sau care sunt interesate să realizeze/ îmbunătățească astfel de procese în viitor;

– reprezentanților organizațiilor neguvernamentale și ai altor entități care acționează în numele societății civile din România implicate în proiecte finanțate prin Programul Dezvoltare locală și care participă activ la procesul decizional local sau sunt interesate să își îmbunătățească participarea în viitor.

Acei reprezentanți ai unor organizații care au contribuit la implementarea proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală (promotori și parteneri de proiect) sau care asigură sustenabilitatea acestora – în special cei care sunt implicați în activități specifice perioadei de sustenabilitate a respectivelor proiecte – și care sunt interesați să participe la eveniment sunt invitați să completeze (în limba engleză) și să trimită online următorul formular de înscriere (https://forms.gle/qYj5xSkdwxDkKL5Q8),  până cel târziu în data de 31 mai 2024 3 iunie 2024 (inclusiv).

În selecția celor 10 participanți, FRDS va acorda prioritate acelor candidați care:

– sunt implicați în activități specifice perioadei de sustenabilitate a unui proiect finanțat prin Programul Dezvoltare locală;

– conving prin motivația de participare la evenimentul din Norvegia – detaliată în formularul de înscriere – că își propun să contribuie în mod activ la îmbunătățirea procesului de decizie local și la creșterea angajamentului și nivelului de implicare în procesele sociale și politice de la nivelul comunităților locale;

– nu au participat anterior la o altă activitate bilaterală organizată de FRDS în străinătate; 

– dețin un nivel foarte bun de cunoaștere a limbii engleze (discuțiile purtate pe parcursul evenimentului urmând a fi susținute exclusiv în limba engleză, fără traducere în limba română).

Candidații vor atașa la formularul online de înscriere dovada faptului că reprezintă o organizație/ entitate care a contribuit la implementarea proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală (în calitate de promotor sau partener de proiect) sau care asigură sustenabilitatea acestora, constând într-o recomandare semnată de reprezentantul legal al Promotorului de Proiect/ unuia dintre partenerii proiectului/ entității care și-a asumat asigurarea sustenabilității proiectului, prin care acesta va atesta, dacă este cazul, inclusiv faptul că respectiva persoană este, la momentul depunerii candidaturii, implicată în activități specifice perioadei de sustenabilitate a proiectului finanțat prin Programul Dezvoltare locală.

În contextul numărului limitat de locuri, dacă va fi necesar, în cazul în care vor exista mai multe candidaturi de la același proiect, va fi selectată doar candidatura care a întrunit punctajul cel mai mare.

Rezultatul evaluării candidaturilor depuse pentru participarea la acest eveniment va fi comunicat personal, prin e-mail, fiecărui candidat în parte.

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condițiile de călătorie aplicabile – în România și Norvegia – în perioada respectivă, garantând participarea la eveniment, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate și plătite de FRDS în avans, respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul).

Pentru mai multe detalii, cei interesați se pot adresa doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0724.275.483 sau la adresa de e-mail VParaschiv@frds.ro.

photocredit: Mona Hauglid