Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Experți din Cehia, Letonia, Polonia și Bulgaria, la București, la lucrările Conferinței internațională privind bunele practici în consolidarea relațiilor bilaterale

Experți din Cehia, Letonia, Polonia și Bulgaria, la București, la lucrările Conferinței internațională privind bunele practici în consolidarea relațiilor bilaterale

Marți, 4 iunie 2024, FRDS a organizat la București ”Conferința internațională privind bunele practici în consolidarea relațiilor bilaterale”. Finanțat prin intermediul Fondului Bilateral alocat Programului Dezvoltare locală, evenimentul a reușit să pună în valoare bunele practici de colaborare bilaterală dezvoltate în cadrul unor proiecte finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în domeniile dezvoltării locale, educației incluzive, incluziunii romilor și bunei guvernări.

La eveniment au participat 72 de specialiști, printre aceștia numărându-se reprezentanți ai Ambasadei Norvegiei la București, Oficiului Mecanismului Financiar, Punctului Național de Contact din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Autorității de Certificare și Plată din cadrul Ministerului de Finanțe.

Totodată, conferința a beneficiat și de prezența reprezentanților Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS), partener de program din partea Statelor Donatoare, precum și ai mai multor Operatori de Program din România și Polonia, asociații ale autorităților locale din România și din alte două state beneficiare (Polonia și Letonia) și a 4 organizații norvegiene implicate ca parteneri în proiecte finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, atât în România, cât și în alte două state beneficiare, Bulgaria și Cehia.  

Lucrările conferinței au reușit să ofere publicului o imagine generală asupra cooperării bilaterale din cadrul Programului Dezvoltare locală, cu focus pe rezultatele generate de parteneriatele dintre promotorii de proiecte români și entități norvegiene în 5 din cele 18 proiecte derulate cu parteneri din Norvegia.

Structurată în patru sesiuni tematice aferente ariilor de intervenție ale Programului care privesc dezvoltarea locală, incluziunea romilor, educația incluzivă și buna guvernare, conferința a permis participanților să cunoască  mai bine contribuția partenerilor de proiect din Norvegia, la atingerea rezultatelor proiectelor “Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din Județul Bihor”, derulat de Municipiul Marghita, jud. Bihor, „Inițiativa „NOROC în Educație” (Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație)”, derulat de Terres des Hommes România, “Integrarea socială şi educaţională durabilă prin activităţi sportive”, derulat de Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) și “Îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor pentru cetăţeni”, derulat de Asociația Comunelor din România (ACOR).

Prezentările susținute în cadrul sesiunilor au vizat, în principal, modul în care promotorii de proiect au reușit să identifice organizațiile din Norvegia, contactarea acestora, planificarea și depunerea proiectului, precum și modul propriu-zis în care a fost derulat proiectul în parteneriat, impactul asupra rezultatelor, schimbul de bune practici și lecțiile învățate.

Conferința internațională privind bunele practici în consolidarea relațiilor bilaterale este al doilea eveniment internațional organizat în acest an de FRDS, fiind parte a unui demers de promovare a colaborării dintre entitățile din România și cele din Statele Donatoare în cadrul proiectelor finanțate în cadrul Programului Dezvoltare locală.