Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Membrii Comitetului de Cooperare al Programului Dezvoltare locală, în vizită la proiecte finanțate în județul Brașov: “Este promițător să auzi liderii locali vorbind despre modul în care intervențiile finanțate de Granturile SEE susțin și completează inițiativele autorităților locale”

Membrii Comitetului de Cooperare al Programului Dezvoltare locală, în vizită la proiecte finanțate în județul Brașov: “Este promițător să auzi liderii locali vorbind despre modul în care intervențiile finanțate de Granturile SEE susțin și completează inițiativele autorităților locale”

Reuniți la București, în data de 5 iunie 2024, pentru a analiza stadiul implementării Programului Dezvoltare locală, membrii Comitetului de Cooperare al Programului – reprezentanți ai Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Ambasadei Norvegiei în România, Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS) și Consiliului Europei, parteneri ai Operatorului de Program – împreună cu reprezentanți ai finanțatorilor – experți ai Oficiului Mecanismului Financiar (OMF) și ai Punctului Național de Contact din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene – și-au propus să îi cunoască pe câțiva dintre beneficiarii și membrii echipelor implicate în proiectele finanțate prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, și să evalueze, nemijlocit, impactul intervențiilor.

În continuarea reuniunii (din 5 până în 7 iunie), reprezentanții Comitetului de Cooperare, împreună cu alți reprezentanți ai FRDS, au avut întâlniri cu echipele și câțiva dintre beneficiarii a patru proiecte finanțate în județul Brașov prin Program: proiectul „Cheia viitorului – Incluziune socială în comuna Budila”, derulat de Comuna Budila, „Sprijinirea incluziunii copiilor romi prin îmbunătățirea condițiile de educație din comuna Cața”, implementat de Comuna Cața, proiectul “RACOS – Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere”, derulat de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și proiectul „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, derulat de UNICEF în Municipiul Brașov.

Prima oprire a vizitei în teren în județul Brașov a fost la Budila, acolo unde autoritățile locale au implementat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE proiectul „Cheia viitorului – Incluziune socială în comuna Budila”. Proiectul are o contribuție majoră la incluziunea socială a membrilor comunității vulnerabile din Budila, comunitate cu un procent mare de romi (aprox. 80%). Alături de alte servicii oferite grupului țintă, a fost construită o nouă grădiniță care oferă program extins pentru copiii preșcolari cu vârste cuprinse între 3-6 ani, precum și programe de educație parentală și programe de prevenire a abandonului școlar. Grădinița include 5 săli de clasă, 2 săli de mese, o bucătărie complet utilată, un loc de joacă, dar și un cabinet medical, precum și un cabinet stomatologic pentru a oferi asistență medicală și stomatologică gratuită tuturor copiilor și tinerilor.

770 de copii și tineri vulnerabili, precum și 470 de părinți au beneficiat, în cadrul proiectului, de programe educaționale, consiliere vocațională, activități sportive, măsuri menite să prevină abandonul școlar. Atelierele de educație parentală și o campanie care vizează reducerea discriminării și schimbarea percepției populației majoritare asupra comunității de romi, care vizează 500 de persoane ne-rome, au fost alte activități importante ale proiectului care au contribuit la incluziunea socială și la consolidarea comunității de romi.

A doua zi a fost dedicată vizitelor în comunele Cața și Racoș. În Cața, autoritățile locale au reușit prin intermediul proiectului „Sprijinirea incluziunii copiilor romi prin îmbunătățirea condițiile de educație din comuna Cața”, să îmbunătățească condițiile educaționale pentru copiii din comunitatea dezavantajată de romi din localitate Principalele realizări ale intervenției includ șase clase de grădiniță din șase sate care au fost dotate cu mobilier nou, frigidere și echipamente IT. Au fost organizate diverse activități educaționale adresate atât copiilor preșcolari, cât și părinților acestora: educație pentru sănătate și igienă (inclusiv distribuirea pachetelor de igienă personală), educație pentru mediu, activități recreative și de dezvoltare personală precum club de film și jocuri de rol. De asemenea, componenta educațională a proiectului a inclus un curs de alfabetizare digitală susținut de un profesor de IT pentru 20 de femei rome (dintre care 10 de etnie romă).

În Racoș, întâlnirea cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov a urmărit documentarea principalelor rezultate ale proiectului „RACOS – Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere”. Proiectul de dezvoltare locală s-a adresat comunităților vulnerabile de romi care trăiesc la periferia satelor Racoș și Mateiaș. Inițiativa a reușit să îmbunătățească calitatea vieții unui număr de 500 de persoane cu ajutorul unei echipe de intervenție multidisciplinară care a oferit un sistem integrat de servicii pentru copii, tineri și adulți. Aceste servicii variază de la educație non-formală la servicii socio-medicale, mediere de angajare și îmbunătățirea condițiilor de locuire. În cadrul proiectului a fost înființat un centru comunitar pentru sănătate, igienă și educație. Centrul a fost construit folosind patru containere modulare și include, pe lângă sălile de clasă pentru activități educaționale, și o spălătorie și baie comunală disponibilă membrilor comunității.  O altă realizare cheie a proiectului s-a datorat utilizării componentei “Locuire PLus” a Programului Dezvoltare locală, care a vizat îmbunătățirea condițiilor de locuit ale comunităților vulnerabile de romi. Astfel, proiectul a însemnat un ajutor semnificativ pentru 90 de familii vulnerabile, prin dotarea locuințelor cu instalații sanitare, sobe, plite, frigidere și alte articole de uz casnic esențiale.

Vineri, 7 iunie, delegația a avut o întâlnire cu reprezentanții proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, derulat de UNICEF în Municipiul Brașov. Aici, delegația a vizitat Centrul Comunitar Integrat înființat și dotat în cadrul proiectului și prin intermediul căruia inițiatorii au contribuit la obiectivul general de a spori gradul de incluziunea socială a copiilor vulnerabili din zona Bacău și Brașov, în special copiii cu dizabilități (CES), copiii săraci care trăiesc în zona urbană și rurală, inclusiv copii romi. Prin cele cinci centre comunitare integrate nou înființate, situate în Brașov, Bacău, Moinești, Colonești și Corbasca, au fost livrate două pachete de intervenții – Pachetul Minim de Servicii (PMS) și Pachetul Educație Incluzivă de Calitate (PEIC), ambele oferind acces la serviciile de bază de sănătate, protecție socială și educațională la nivel comunitar.  Prin îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate și sociale și prin crearea accesului la învățarea timpurie și la educație de calitate, proiectul a contribuit la întreruperea ciclului inter generațional al sărăciei și excluziunii și a creat oportunități de dezvoltare și incluziune socială.

Impresiile participanților cu privire la cele 4 proiecte vizitate au fost pozitive, apreciind relevanța și rezultatele acestora:

“Este întotdeauna util să vizitezi locurile de intervenție ale proiectelor pentru ați putea face o idee cu privire la impactul lor. De data aceasta a fost deosebit de interesant, deoarece explorăm sustenabilitatea rezultatelor proiectului. Este foarte promițător să auzi liderii locali vorbind despre modul în care intervențiile finanțate de Granturile SEE susțin și completează inițiativele autorităților locale și cum toate acestea se îmbină într-o abordare holistică a dezvoltării locale”, a împărtășit impresiile sale, domnul Bjørn Rongevær, consilier senior în cadrul Asociației Norvegiene a Autorităților Locale și Regionale (KS).