Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Reuniunea anuală a Granturilor SEE și Norvegiene: “Proiectele finanțate de Programul Dezvoltare Locală, contribuție importantă la procesul de incluziune socială a comunităților vulnerabile”

Reuniunea anuală a Granturilor SEE și Norvegiene: “Proiectele finanțate de Programul Dezvoltare Locală, contribuție importantă la procesul de incluziune socială a comunităților vulnerabile”

Reprezentanții Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS) au participat, în perioada 12-13 iunie 2024, la cea de-a șaptea reuniune anuală a entităților implicate în managementul Granturilor SEE și Norvegiene în România. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Punctul Național de Contact, și a avut loc la Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” din București.

La întâlnire au participat reprezentanți ai statelor donatoare – Islanda, Liechtenstein și Norvegia, ai Ambasadei Norvegiei la București, ai Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles, ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ai Operatorilor de Program și ai Autorității de Certificare și Plăți.

În cadrul întrunirii a fost analizat progresul înregistrat în implementarea Granturilor SEE şi Norvegiene în România, în perioada 2014 – 2021. În acest context, reprezentanții FRDS – organizație care, alături de Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și de Consiliul Europei (CoE), derulează Programul Dezvoltare locală – au prezentat stadiul implementării Programului, punând în evidență rezultatele înregistrate până acum în toate cele cinci arii de intervenție vizate de acesta: incluziunea romilor, copii și tineri la risc, dezvoltare locală, bună guvernare și drepturile omului.

Totodată, reprezentanții FRDS au subliniat faptul că Programul Dezvoltare locală este cel mai mare din România din punct de vedere al bugetului (91.941.176 euro) și al doilea după cel gestionat de Polonia, o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivelor Programului de a crește gradul de incluziunea socială a comunităților vulnerabile și în special la îmbunătățirea condițiilor de locuit, a avut facilitatea ”Locuire Plus” care a contribuit cu fonduri suplimentare în valoare totală de 5 milioane de euro pentru 5 proiecte aflate în implementare în cadrul Programului. Astfel, dintre rezultatele înregistrate datorită fondurilor “Locuire Plus”, amintim achiziționarea de noi locuințe pentru 42 de familii (174 persoane), reabilitarea și dotarea a 2 locuințe „de urgență” pentru situații de criză locativă, reabilitarea a 2 condominii situate in comuna Apahida pentru 12 familii (60 persoane), renovarea caselor (inclusiv înlocuirea ușilor și ferestrelor), achiziționarea de mobilier și electrocasnice și racordarea la utilități și obținerea de acte de proprietate pentru peste 300 de familii din alte zone ale țării în care cele 5 proiecte au intervenit.

“Românii au reușit să mă surprindă încă o dată prin diversitatea realizărilor lor posibile datorită Granturilor SEE și Norvegiene. În ciuda mai multor provocări cu care România și toată Europa s-au confruntat în ultimii ani, munca lor dă rezultate excelente. Dinamica este impresionant de pozitivă, cu energii și principii reînnoite”, a subliniat importanța întâlnirii din România, domnul Aurélien Dierckens, ofițer de țară în cadrul Oficiului Mecanismului Financiar pentru România și Slovenia.

Pe parcursul celei de-a doua zile, participanții la eveniment au vizitat două dintre proiectele finanțate în București, unul dintre acestea în cadrul Programului Dezvoltare locală. Este vorba despre proiectul “Putem mai mult împreună!”, implementat de Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, în cadrul apelului dedicat proiectelor de incluziune a romilor.

Proiectul a sprijinit procesul de împuternicire și incluziune a 2200 de romi de la nivel național, folosind o abordare de „jos în sus” în care cetățenii de etnie romă se află în centru, învățând să contribuie activ la rezolvarea problemelor comunității și să își facă auzită vocea. Proiectul a contribuit semnificativ la promovarea culturii și identității rome prin realizarea unui muzeu virtual al culturii romilor (https://romanomuseum.com/), un instrument eficient în combaterea discriminării pe criterii etnice.

20 de comunități de romi din județele Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Iași au fost sprijinite în vederea dezvoltării și abilitării prin măsuri de facilitare și dezvoltare comunitară (formare și mobilizare de grupuri de inițiativă locală, identificarea participativă a nevoilor, realizarea de planuri de acțiune locală, susținerea acestora în Consiliile Locale, acțiuni de advocacy pentru implementarea măsurilor din planuri), cursuri de formare pentru membri acestor grupuri de inițiativă locală formate (dezvoltare comunitară, comunicare, fundraising și advocacy, scriere și implementare proiecte, politici publice și reprezentare locală, educație identitară, dezvoltarea culturii romani contemporane) și alte activități de informare și promovare cu privire la istoria, cultura romă, drepturile acestei minorități.

Complementar, 75 de experți și lideri locali romi de la nivel național și-au îmbunătățit abilitățile de participare la luarea deciziilor și reprezentare a comunităților de romi. Procesul amplu de abilitare a minorității rome a fost completat de mai multe campanii de promovarea culturii și identității romilor adresate atât romilor (pentru a cunoaște mai bine elementele propriei identități și a stimula asumarea acesteia) și adresate majorității pentru diminuarea stereotipurilor și a prejudecăților cauzate de necunoașterea informațiilor despre romi.