Copyright 2019 FRDS

Back

RELAȚII BILATERALE

„A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună este un succes”

Henry Ford

Descriere

Consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Liechtenstein, Islanda și Norvegia (Statele Donatoare) şi Statele Beneficiare reprezintă un obiectiv major al Granturilor SEE şi Norvegiene pentru perioada 2014-2021 şi, prin urmare, al Programului Dezvoltare locală.

În acest sens, Programul încurajează și acordă sprijin entităților din România și din Statele Donatoare care acționează în domeniile Programului pentru a se întâlni, a împărtăși informații și experiențe, a discuta / a stabili parteneriate și a elabora proiecte în parteneriat care să fie finanțate în cadrul Programului.

Cooperarea între entităţile din România şi entităţile din Statele Donatoare sunt încurajate şi facilitate pentru a face posibil transferul cunoştinţelor, experienţelor şi celor mai bune practici necesare în pregătirea, implementarea şi sustenabilitatea proiectelor. Pe termen scurt, se urmăreşte îmbunătăţirea implementării şi a rezultatelor proiectelor finanţate în cadrul Programului iar, pe termen lung, consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Statele Donatoare şi România.

Identifică un partener din Statele Donatoare

FRDS sprijină și încurajează întărirea relațiilor bilaterale prin intermediul proiectelor derulate în parteneriat între entități din România și cele din Statele Donatoare.

  • Parteneriatul cu un ONG din Norvegia

În cazul sunteți interesați de un parteneriat cu un ONG din Norvegia, vă recomandăm să accesați baza de date diosponibilă pe portalul NGO Norway și, utilizând datele de contact disponibile, să contactați direct acel ONG care corespunde cel mai bine profilului pe care il căutați.

  • Parteneriatul cu o autoritate locală din Norvegia și Islanda

În cazul în care sunteți interesat de un parteneriat cu o autoritate locală din Norvegia și Islanda, vă recomandăm să identificați astfel de parteneri accesând paginile web ale:

Cei care doresc să identifice un partener de proiect din Norvegia sunt rugați să completeze acest formular și să îl transmită la adresa bilaterale@frds.ro, urmând ca mai departe să fie transmis de FRDS partenerului de program din Norvegia, KS, care va facilita identificarea unui posibil partener de proiect din Norvegia.

Recomandăm și celor care își caută singuri parteneri din Norvegia/Statele Donatoare să folosească acest tip de prezentare propus de formular în scopul inițierii de contact cu entitați din Norvegia/Statele Donatoare.

În plus, în măsura în care răspund profilului pe care îl căutați, vă recomandăm să contactati direct și entitatile prezentate mai jos, care și-au exprimat direct, în relatie cu FRDS, disponibilitate de a se implica ca parteneri în proiecte relevante derulate în România:

  • Headmaster Voss Cultural School, Norvegia

Școala de arte cu 400 elevi și 16 profesori, unde se predau dansul și arta dramatică. Este singura școală de arte din Norvegia în care se predă arta dirijatului începând de la o vârstă fragedă. Au lucrat în România în ultimii 20 de ani în Arad, Cluj-Napoca și Timișoara.

Date de contact: Oddvar Nøstdal, +47 40416204, oddvar.nostdal@voss.kommune.no

  • Culture Break Borders, Norway – un ONG care pune muzica și arta în relație cu incluziunea și cu educația, dar și cu activitățile terapeutice, activități cu rezultate remarcabile. Fie că se adresează copiilor, tinerilor sau adulților, contactul cu muzica poate fi un mod de adresare a unor sentimente negative precum nesiguranță, anxietate, durere, teamă, tulburări ale somnului, probleme de socializare, timiditate și multe altele. Deține o vastă experiență în derularea de proiecte de terapie muzicală dedicate beneficiarilor cu probleme mentale și fizice.

Date de contact: Frode Barth, frodebarth@frodebarth.com

  • Asociația Fra Tiggerkopp, Norway – un ONG situat în județul Adger din Norvegia care este specializat în formarea vocațională și profesională a oamenilor săraci, deținând experiență în lucrul cu romii din România. Dorește să identifice și să dezvolte soluții astfel încât persoanele care cerșesc în Norvegia să devină independente financiar și să aibă locuri de muncă în România. Această organizație este interesată de proiecte sociale, antreprenoriale și educaționale în cooperare cu entități din România în special în județul Gorj, din acest județ provenind foarte multe persoane care cerșescîn Norvegia. În ultimii trei ani au lucrat în cooperare cu orașul Târgu Cărbunești, unul dintre rezultatele cooperarării fiind deschiderea unei piețe noi în oraș, cu sprijinul Fra Tiggerkopp  și a orașului Kristiansand din Norvegia.

Date de contact: Ivar Skippervold, iskipper@online.no

Apelul 1

Apelul 1 – apel pentru propuneri de iniţiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu Statele Donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale în cadrul Programului Dezvoltare locală

 

Luni, 21 ianuarie 2019, a fost apelul pentru propuneri de iniţiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu Statele Donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Apelul se adresează potenţialilor promotori şi parteneri de proiect eligibili, din România şi din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte şi să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

În cadrul apelului sunt finanţate întâlniri bilaterale între entităţi relevante din România şi din Statele Donatoare, care vizează cunoaşterea reciprocă, identificarea intereselor comune în ariile Programului, explorarea posibilităţii de implicare comună în pregătirea, depunerea şi implementarea unui proiect eligibil în cadrul Programului, respectiv semnarea unei scrisori de intenţie privind o viitoare colaborare, pregătirea şi semnarea unui acord de parteneriat şi/ sau pregătirea/ finalizarea unei cereri de finanţare care să fie depusă în cadrul unui apel deschis în cadrul Programului.

Suma totală alocată pentru finanţarea iniţiativelor bilaterale depuse în cadrul apelului este de 50.000 de euro, acoperind costurile aferente unui număr de cca. 10 iniţiative bilaterale. Valoarea maximă a grantului care poate fi alocată unei iniţiative bilaterale este de 5.000 de euro.

Solicitanţii eligibili pot depune cereri de finanţare în cadrul apelului începând cu data de 21 ianuarie 2019. Apelul va fi continuu şi va fi închis la data de 5 iunie 2020, ora 15:00, când se estimează că toate apelurile de propuneri de proiecte planificate în cadrul Programului vor fi închise.

Pentru detalii privind condiţiile de finanţare specifice apelului vă rugăm să consultaţi ghidul aplicantului şi documentele anexate acestuia.

Modul de accesare a fondurilor bilaterale din cadrul Programului a fost simplificat. Marți, 8 octombrie 2019, FRDS a publicat Corrigendum nr. 1 la Ghidul aplicanților (inclusiv anexe) pentru fonduri bilaterale aferent Apelului 1 – apel pentru propuneri de inițiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate și de proiecte bilaterale în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Descarcă pachetul de documente

Noutăți

Modul de accesare a fondurilor bilaterale din cadrul Programului, simplificată

 

Marți, 8 octombrie 2019, FRDS a publicat Corrigendum nr. 1 la Ghidul aplicanților (inclusiv anexe) pentru fonduri bilaterale aferent Apelului 1 – apel pentru propuneri de inițiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate și de proiecte bilaterale în cadrul Programului Dezvoltare locală. Consultă documentele de apel.

 

*  * *

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de incluziunea romilor derulate în parteneriat de entităţi din România şi Islanda, Liechtenstein și Norvegia

 

FRDS organizează în data de 20 septembrie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de incluziune romilor derulate în parteneriat de entităţi din România şi Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Evenimentul este organizat în contextul în care FRDS a lansat, în 11 septembrie 2019, apelul pentru propuneri de proiecte Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 16 milioane de euro și vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării și a rasismului, promovarea schimburilor interculturale și consolidarea capacității de sprijinire a dezvoltării în comunitățile cu procent mare de etnici romi.

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Statele Donatoare, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de propuneri Creșterea incluziunii și abilitarea romilor.

Persoanele interesate de participarea la seminar sunt rugate să completeze formularul de înregistrare până la 1 septembrie 2019.

Vă rugăm să rețineți că, dacă există mai multe solicitări de participare decât numărul de locuri disponibile (65 de locuri), participanții vor fi selectați în funcție de motivația invocată în formularul de cerere. Doar participanții selectați vor primi o invitație oficială care va conține informații detaliate despre eveniment.

Pentru participanții din România, FRDS va asigura cazare și prânz (în ziua evenimentului) și va rambursa costurile de transport. Cazarea va fi asigurată doar pentru o noapte și numai pentru participanții care sosesc la distanțe mai mari de 200 km (dus-întors). Cazarea (mic-dejun inclus) va fi oferită în hotelul unde va avea loc seminarul, pe baza opțiunii exprimate de participanții la formularul de înregistrare.

Pentru participanții din Statele Donatoare, FRDS va acoperi costurile de participare (transport, cazare, mese), oferindu-le sume forfetare, în bază și în suma prevăzută în Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018, în funcție de numărul de nopți de cazare necesare (maxim două nopți de cazare / eveniment). La cerere (exprimată de participanții la formularul de înregistrarea), FRDS va rezerva cazare și prânz (în ziua evenimentului) pentru participanții norvegieni la hotelul unde va avea loc evenimentul. Acestea vor acoperi aceste costuri personal, la plecare, la recepția hotelului. Sumele forfetare vor fi transferate în conturile bancare ale participanților din Statele Donatoare după finalizarea evenimentului. Valoarea sumelor forfetare va fi calculată în funcție de durata șederii (cel mult două zile / nopți de cazare pe participant). Conform prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 348/2018, suma forfetară acordată participanților din Norvegia la evenimentele din România este de 160 EUR pe zi (în măsura în care acea zi implică cazare), plus 800 EUR pentru transport.

 

* * *

Seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de dezvoltare locală derulate în parteneriat de entități din România și Norvegia

 

FRDS organizează în dată de 19 septembrie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de dezvoltare locală derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia.

Evenimentul este organizat în contextul în care FRDS a lansat, în 10 septembrie 2019, apelul pentru propuneri de proiecte Dezvoltare locală, finanţat prin Granturile Norvegiene 2014-2021. Apelul are o alocare financiară totală de 10.090.640 de euro şi îşi propune să îmbunătăţească calitatea şi accesul la servicii sociale (educaţie, sănătate, angajare etc.) pentru grupurile defavorizate.

Seminarul își propune să faciliteze dezvoltarea relațiilor bilaterale între entitățile din România și Norvegia, cu scopul imediat de a stabili parteneriate pentru dezvoltarea și implementarea în comun a proiectelor eligibile în cadrul apelului de propuneri Dezvoltare locală.

Pentru participanții din România, FRDS va asigura cazare și prânz (în ziua evenimentului) și va rambursa costurile de transport. Cazarea va fi asigurată doar pentru o noapte și numai pentru participanții care sosesc la distanțe mai mari de 200 km (dus-întors). Cazarea (mic-dejun inclus) va fi oferită în hotelul unde va avea loc seminarul, pe baza opțiunii exprimate de participanții la formularul de înregistrare.

Pentru participanții din Norvegia, FRDS va acoperi costurile de participare (transport, cazare, mese), oferindu-le sume forfetare, în bază și în suma prevăzută în Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 348/2018, în funcție de numărul de nopți de cazare necesare (maxim două nopți de cazare / eveniment). La cerere (exprimată de participanții la formularul de înregistrare), FRDS va rezerva cazare și prânz (în ziua evenimentului) pentru participanții norvegieni la hotelul unde va avea loc evenimentul. Acestea vor acoperi aceste costuri personal, la plecare, la recepția hotelului. Sumele forfetare vor fi transferate în conturile bancare ale participanților din Norvegia după finalizarea evenimentului. Valoarea sumelor forfetare va fi calculată în funcție de durata șederii (cel mult două zile / nopți de cazare pe participant). Conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 348/2018, suma forfetară acordată participanților din Norvegia la evenimentele din România este de 160 euro pe zi (în măsura în care acea zi implică cazare), plus 800 euro pentru transport.

 

* * *

Entităţi din Norvegia, interesate de parteneriate cu entităţile din România pentru proiecte de educaţie incluzivă

 

FRDS a organizat în dată de 14 februarie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de educaţie incluzivă derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia. Reunind organizaţii din Norvegia şi România interesate de cooperare bilaterală (11 reprezentanţi a 7 organizaţii din Norvegia şi 37 de reprezentanţi a 37 entităţi din România), evenimentul a permis stabilirea de contacte şi parteneriate în vederea depunerii şi dezvoltării de proiecte în cadrul apelului de propuneri de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Participanţii au avut oportunitatea de a fi informaţi cu privire la condiţiile de finanţare ale apelului de proiecte deschis şi despre oportunităţile cooperării bilaterale în cadrul Programului şi, datorită unei abordări interactive, au putut să împărtăşească informaţii celorlalţi participanţi despre munca lor şi a entităţilor reprezentate. În acest fel, evenimentul a permis participanţilor să adune informaţii despre ceilalţi participanţi şi despre ideile proiectelor lor şi, de asemenea, să exploreze modalităţi de cooperare pentru a depune în parteneriat proiecte de educaţie incluzivă.

 

* * *

Seminar de identificare de parteneri pentru proiecte de educaţie incluzivă derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia

 

FRDS intenţionează să organizeze în dată de 14 februarie 2019, la Bucureşti, un seminar destinat identificării de parteneri pentru proiecte de educaţie incluzivă derulate în parteneriat de entităţi din România şi Norvegia.

Acţiunea este organizată în contextul lansării de către FRDS, în luna decembrie 2018, a apelului de propuneri de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, finanţat prin Granturile Norvegiene 2014-2021.

Seminarul îşi propune să faciliteze dezvoltarea de relaţii bilaterale între entităţi din România şi Norvegia, având ca obiectiv imediat stabilirea de parteneriate pentru dezvoltarea şi implementarea, în comun, a unor proiecte eligibile în cadrul apelului Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc..

Persoanele interesate să participe la seminar sunt rugate că, până la data de 26 ianuarie 2019, să completeze formularul de înscriere, disponibil la următorul link. Precizăm că, în cazul în care vor fi mai multe solicitări de participare decât numărul de locuri avut la dispoziţie (65 de locuri), participanţii vor fi selectaţi în funcţie de motivaţia invocată în fomularul de înscriere. Doar persoanele selectate vor primi o invitaţie oficială, care va cuprinde informaţii detaliate privitoare la eveniment.

Facem menţiunea că participanţilor la seminar le vor fi asigurate cazarea şi masa de prânz (în ziua evenimentului), respectiv le vor putea fi rambursate costurile de transport. Participanţilor din România le poate fi asigurată cazarea pentru o singură noapte şi doar în cazul celor veniţi de la distanţe mai mari de 200 km. Participanţii din Norvegia pot beneficia de cazare pentru două nopţi. Cazarea va fi asigurată de organizatori, în hotelul în care vor avea loc lucrările seminarului, pe baza opţiunilor exprimate de participanţi în formularul de înscriere. Persoanelor cazate le va fi asigurat şi micul dejun.

 

* * *

Prelungirea termenelor intermediare de depunere a iniţiativelor bilaterale în cadrul Apelului 1

 

FRDS anunţă, 26 martie 2019, prelungirea termenelor intermediare de depunere a iniţiativelor bilaterale în cadrul Apelului 1, în cazul apelurilor de propuneri de proiecte Reducerea sărăciei şi Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, astfel:

  • 8 aprilie 2019, în cazul iniţiativelor bilaterale care vizează pregătirea şi depunerea unui proiect bilateral în cadrul apelului de propuneri de proiecte Reducerea sărăciei, lansat la 6 decembrie 2018, cu termen limită de depunere 8 mai 2019
  • 19 aprilie 2019, în cazul iniţiativelor bilaterale care vizează pregătirea şi depunerea unui proiect bilateral în cadrul apelului de propuneri de proiecte Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc, lansat la 12 decembrie 2018, cu termen limită de depunere 28 mai 2019.
Rezultate

Iniţiative bilaterale contractate până la data de 15.05.2019:

 

Nr.

Beneficiar

Depus

Partener din Statele Donatoare

Data semnării

Grant (€)

1.

Asociația FDP – Protagoniști in educație

01.03.2019

Distinkt Consultancy, Norvegia

02.04.2019

3.020

2.

Fundația Mihai Eminescu Trust

04.03.2019

Distinkt Consultancy, Norvegia

24.04.2019

2.560

3.

Asociația de Arte si Spiritualitate ZAN ART

05.03.2019

Terram Pacis

Mangfoldhuset, Norvegia

26.03.2019

5.000

4.

Fundația Sense International România

19.04.2019

Signo Foundation, Norvegia

14.05.2019

3.520

5.

Fundația „Origini Carpatice”

22.04.2019

Veksttorget AS, Norvegia

14.05.2019

4.440

6.

Comuna Prejmer, jud. Brașov

24.04.2019

Bente Aid, Norvegia

09.05.2019

2.970

* * *

Iniţiative bilaterale depuse până la 9.05.2019 şi stadiul verificării lor

 

În luna ianuarie 2019 FRDS a lansat Apelul 1 pentru propuneri de iniţiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu Statele Donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Iniţiativele bilaterale depuse până la 9.05.2019 şi stadiul verificării lor:

 

Nr.

Organizație

Depus

Rezoluție

1.

Universitatea Politehnica Timișoara

01.02.2019

respinsă la verificarea administrativă și de eligibilitate

2.

Asociația Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană

26.02.2019

respinsă la verificarea administrativă și de eligibilitate

3.

Asociația de Arte și Spiritualitate ZAN ART

28.02.2019

respinsă la verificarea administrativă și de eligibilitate

4.

Asociația FDP – Protagoniști în educație

01.03.2019

a trecut de evaluarea administrativă și de eligibilitate

5.

Centrul de Formare si Evaluare  în Asistență Socială (CFCECAS)

01.03.2019

a trecut de evaluarea administrativă și de eligibilitate

6.

Fundația Mihai Eminescu Trust

04.03.2019

a trecut de evaluarea administrativă și de eligibilitate

7.

Fundația EuroEd

04.03.2019

respinsă la verificarea administrativă și de eligibilitate

8.

Fundația Copiii pentru Copii – Copiii Pacii

04.03.2019

a trecut de evaluarea administrativă și de eligibilitate

9.

Dorcas Aid Romania

04.03.2019

respinsă la verificarea administrativă și de eligibilitate

10.

Asociația de Arte si Spiritualitate ZAN ART

05.03.2019

a trecut de evaluarea administrativă si de eligibilitate

11.

Fundația „Origini Carpatice”

05.03.2019

respinsă la verificarea administrativă și de eligibilitate

12.

Asociația Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbana

06.03.2019

retrasă de aplicant

13.

Bente Aid

11.04.2019

respinsă la verificarea administrativă și de eligibilitate

14.

Asociația Semper Musica

14.03.2019

respinsă la verificarea administrativă și de eligibilitate

15.

Fundația Sense International

19.04.2019

a trecut de evaluarea administrativă și de eligibilitate

16.

Fundația „Origini Carpatice”

22.04.2019

a trecut de evaluarea administrativă și de eligibilitate

17.

Comuna Prejmer, jud. Brașov 24.04.2019

a trecut de evaluarea administrativă ș de eligibilitate

Inițiative bilaterale pentru proiecte predefinite

În luna iulie 2018, FRDS a lansat o facilitate de finanţare adresată promotorilor şi partenerilor de proiect care vor fi implicaţi în implementarea proiectelor predefinite aferente Programului Dezvoltare locală. Prin intermediul acesteia, FRDS a oferit suport financiar pentru perfectarea parteneriatului bilateral şi pentru elaborarea cererii de finanţare aferente proiectului predefinit.

Iniţiativele bilaterale finanţate sunt următoarele:

 

Nr. Beneficiar Proiect predefinit Partener din Statele Donatoare  Data Grant(€)
1. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București Integrare socială și educațională durabilă prin activități sportive Școala Norvegiană de Științe ale Sportului 29.08.2018 4.820
2. Asociația Comunelor din România Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale 6.09.2018 4.820