Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Apelul Dezvoltare locală: termenul limită de depunere a proiectelor a fost prelungit

Apelul Dezvoltare locală: termenul limită de depunere a proiectelor a fost prelungit

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunţă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte Dezvoltare locală, organizat în cadrul Programului “Dezvoltare locală”, finanţat prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021. Astfel, solicitanții eligibili pot depune propunerile de proiect până la data de 25 februarie 2020.

Această modificare a fost inclusă într-un corrigendum care a fost publicat în secțiunea web dedicată Programului Dezvoltare locală din cadrul website-ului FRDS (www.frds.ro). Pe lângă prelungirea termenului limită de depunere a proiectelor, prin intermediul corrigendum-ului au fost operate și alte modificări importante în documentaţia de apel, pe care solicitanţii eligibili sunt invitaţi să le consulte, accesând următorul link: corrigendum apel Dezvoltare locală.

Ca urmare a prelungirii termenului limită de depunere de proiecte în cadrul apelului Dezvoltare locală, a fost modificat şi termenul limită intermediar până la care pot fi depuse inițative bilaterale în cadrul apelului de propuneri de iniţiative bilaterale destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale în cadrul Programului Dezvoltare locală.  Astfel, pentru apelul de propuneri de proiecte Dezvoltare locală pot fi depuse iniţiative bilaterale până la data de 23 ianuarie 2020.

Deschis la 10 septembrie 2019, apelul Dezvoltare locală are alocată o sumă totală de 10.090.640 de euro şi oferă suport pentru implementarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi excluziunii sociale. Activităţile susţinute de proiectele finanţate în cadrul acestui apel vor viza ca grup-țintă principal persoanele vârstnice, copiii afectaţi de migraţia părinţilor, persoanele cu dizabilităţi, cu boli grave, în faza terminală, victimele abuzurilor şi violenţei în familie şi au în vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asistentă, de îngrijire socială sau medicală, servicii destinate facilitării accesului pe piaţa muncii precum şi măsuri de promovare şi replicare a unor modele noi de intervenţie pentru grupuri vulnerabile. Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice, organizaţiile neguvernamentale şi asociaţiile autorităţilor locale.

Apelul 1 de propuneri de iniţiative bilaterale sprijină dezvoltarea de relaţii de cooperare şi parteneriat intre entităţi din România şi din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), în cadrul Programului. Prin intermediul apelului sunt oferite finanţări destinate identificării de parteneri pentru proiecte derulate în parteneriat cu statele donatoare, dezvoltării de parteneriate şi de proiecte bilaterale, în vederea depunerii lor în cadrul apelurilor de proiecte deschise prin Program. Valoarea maximă a grantului care poate fi alocata unei iniţiative bilaterale este de 5.000 de euro.