Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Sprijin financiar pentru transfer de bune practici în cadrul Programului Dezvoltare locală

Sprijin financiar pentru transfer de bune practici în cadrul Programului Dezvoltare locală

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat vineri, 3 iulie 2020, apelul pentru propuneri de inițiative bilaterale care vizează facilitarea schimbului și a transferului de informații, cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, și entități relevante din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și/ sau  organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală.

Apelul se adresează exclusiv entităților din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiilor internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală. Deși doar promotorii și partenerii proiectelor finantate in cadrul Programului pot solicita fonduri în cadrul apelului, la activitățile bilaterale propuse pot participa și reprezentanți ai altor entități din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau ai organizațiilor internaționale, cu condiția ca acestea să activeze în domeniile Programului. Cel puțin o entitate din statele donatoare sau o organizație internațională trebuie să fie implicată în activitățile bilaterale propuse.

Prin intermediul apelului este sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și ateliere de lucru,  vizite de studiu, conferințe, seminare și alte activități similare. Activitățile bilaterale propuse se vor axa pe teme relevante pentru obiectivele și activitățile proiectului finanțat în cadrul Programului și vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor acestuia.

Suma totală alocată pentru finanţarea iniţiativelor bilaterale depuse în cadrul apelului este de 50.000 de euro. Valoarea maximă a grantului care poate fi alocat unei iniţiative bilaterale este de 5.000 de euro.

Solicitanţii eligibili pot depune cereri de finanţare în cadrul apelului începând cu data de 6 iulie 2020, iniţiativele bilaterale finanţate urmând a se derula în maxim 3 luni de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2024.

Pentru detalii privind condiţiile de finanţare specifice apelului vă rugăm să consultaţi documentele aferente acestuia