Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Cu sprijinul Granturilor Norvegiene, integrarea socială a membrilor comunității de la Pata Rât (Cluj-Napoca) poate deveni un exemplu de succes, nu doar pentru România

Cu sprijinul Granturilor Norvegiene, integrarea socială a membrilor comunității de la Pata Rât (Cluj-Napoca) poate deveni un exemplu de succes, nu doar pentru România

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj a organizat joi, 12 noiembrie 2020, conferința de lansare a proiectului „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” (Pata 2.0). Acest nou proiect adresat comunității marginalizate de la Pata Rât, început încă din luna decembrie 2019, își propune o intervenție complexă și multidisciplinară, care să contribuie la incluziunea socială a membrilor comunității formate în zona fostei gropi de gunoi de la marginea Clujului. Proiectul beneficiază de o finanțare de 4,27 de milioane de euro, oferită de Granturile Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Una dintre cele mai importante pârgii de intervenție ale proiectului o reprezintă componenta de locuire, care presupune achiziționarea a cel puțin 30 de locuințe sociale pentru membri ai comunității de la Pata Rât. În același timp, proiectul își propune să crescă accesul membrilor comunității la servicii sociale și medicale, pentru copii fiind prevăzute, printre altele, servicii de mentorat și orientare în carieră, respectiv programe de educație non-formală.

Evenimentul de lansare a proiectului s-a desfășurat online și s-a bucurat de participarea a 50 de persoane, invitați și membri ai echipei de proiect. Cei care au luat cuvântul în cadrul conferinței și-au arătat încrederea în reușita acestui proiect, dar au atras atenția și asupra provocărilor cărora va trebui să le facă față.

E.S. Siri Barry, ambasadoarea Regatului Norvegiei la București, a subliniat în alocuțiunea sa susținerea financiară masivă pe care țara sa o oferă, prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, pentru ameliorarea problemelor sociale cu care se confruntă România. Ea s-a arătat optimistă cu privire la rezultatele acestui proiect. „Avem încredere că promotorul proiectului și partenerii săi vor face toate eforturile pentru a atinge rezultatele așteptate și vor reuși să îmbunătățească viața beneficiarilor”, a spus Excelența Sa.

Viceprimarul Municipiului Cluj-Napoca, Oláh Emese, a afirmat că municipalitatea este conștientă de faptul că problema locuirii este în acest moment cea mai mare provocare pentru comunitatea care trăiește la Pata-Rât și a asigurat că proiectul va beneficia de toată susținerea primăriei. La rândul său, doamna Sheena Elaine Keller, care a vorbit din partea organismului care gestionează Granturile SEE și Norvegiene, s-a arătat încrezătoare că proiectul poate deveni un exemplu nu doar în România, ci și în alte state. „Acest proiect, în opinia mea, exemplifică esența abordării pe care aceste granturi o susțin, când este vorba de incluziunea și responsabilizarea romilor. Combaterea marginalizării este una dintre cele mai complexe probleme și presupune eforturi pe mai multe planuri, o coordonare eficientă și un angajament puternic din partea tuturor factorilor implicați. (…) Cred că și proiectul actual are un potențial uriaș de a deveni un exemplu, unul care să traseze abordări și inițiative, nu doar în România, ci și în alte țări. Am observat că există interes și din partea altor parteneri, în alte programe, despre cum am putea implementa o abordare integrată a locuințelor sociale, într-un mod inovator. (…) Prin astfel de abordări, cum sunt cele din proiectul prezent, vom putea dărâma zidurile dintre romi și restul societății”, a declarat Keller.

Mihaela Peter, directorul executiv al Fondului Român pentru Dezvoltare Socială, a atras atenția asupra unei posibile capcane, și anume orizontul prea mare de așteptări pe care l-ar putea crea proiectul. „Cred că acest proiect are toate ingredientele să își atingă obiectivele și indicatorii. Suntem însă îngrijorați de această mare provocare, care este orizontul mare de așteptare. Și credem că aceste așteptări nu vin doar din partea comunității de la Pata Rât, ci și din parte zonelor învecinate, a județului Cluj, a României și Europei, în general. Știm că prin această alocare financiară, care nu este una enormă, nu veți putea rezolva toate problemele din Pata Rât. Este important să faceți comunitatea să înțeleagă că această intervenția este una tip pilot, care nu va putea să rezolve toate problemele sociale care există în zonă”, a spus aceasta.

Conferința poate fi vizionată online la acest link: https://youtu.be/8ZQyvE2O8so

Despre proiect

Proiectul „Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” își propune să continue procesul de desegregare în comunitatea defavorizată de la Pata-Rât, proces început prin proiectul „Pata-Cluj, o abordare integrată a incluziunii sociale”, finalizat în aprilie 2017.

Promotor de proiect este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, parteneri fiind Direcția de Asistență Medicală și Socială din Primăria Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității „Babeș-Bolyai” și Orașul Bergen, din Norvegia.

Proiectul curent are un dublu obiectiv general. În primul rând, urmărește să reducă disparitățile de locuire, sociale și economice dintre comunitatea defavorizată de la Pata-Rât și populația majoritară din Cluj-Napoca. În al doilea rând, își propune să combată riscul excluderii sociale în rândul altor familii sărace din Zona Metropolitană Cluj, în special familii rome care, în lipsa susținerii oferite de proiect, ar putea fi constrânse de circumstanțele economico-sociale să se mute la Pata Rât sau în alte zone marginalizate.

Proiectul se desfășoară la nivelul Municipiului Cluj-Napoca și al Zonei Metropolitane Cluj, în perioada 18 decembrie 2019 – 18 decembrie 2022. Valoare totală a contractului de finanțare este de 20.439.118,69 lei, din care grantul norvegian reprezintă 17.373.250,88 lei iar cofinanțarea publică 3.065.867,80 lei.

Finanțarea este asigurată prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, susținut prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și operat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

-> Mai multe informații și imagini din proiect sunt disponibile pe www.desegregare.ro