Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Evenimente  > Seminar informativ online adresat organizațiilor interesate să depună proiecte în cadrul apelului „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”

Seminar informativ online adresat organizațiilor interesate să depună proiecte în cadrul apelului „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”

Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator al Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, organizează marţi, 27 iulie 2021, un seminar informativ adresat entităților interesate să depună proiecte în cadrul apelului de proiecte „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”.

Evenimentul își propune să ofere participanților informații specifice privind condițiile de finanțare a proiectelor ce urmează a fi depuse în cadrul apelului.

Seminarul va fi organizat online și va fi transmis în direct, începând cu ora 13:00, pe canalele de YouTube și de Facebook ale Programului Dezvoltare locală. Ulterior evenimentului, materialele prezentate în cadrul seminarului vor fi accesibile pe pagina web aferentă Programului Dezvoltare locală, la secțiunea Resurse.

Orice persoană interesată va putea urmări transmisia în direct a evenimentului accesând următoarele linkuri:

și va putea adresa întrebări pe marginea documentației de apel, pe tot parcursul evenimentului, prin transmiterea lor sub formă de comentarii la transmisia în direct, pe canalul pe care urmărește evenimentul. Echipa FRDS va prelua întrebările adresate și va răspunde acestora fie în direct, pe parcursul evenimentului, fie în scris, ulterior, prin răspuns la comentariul (întrebarea) persoanei respective.

Recomandăm tuturor celor interesați să participe la seminarul informativ să studieze în prealabil, cu atenție, întreaga documentație aferentă apelului (textul apelului, ghidul aplicantului, formatul cererii de finanțare și al bugetului, anexe), disponibilă aici: https://dezvoltare-locala.frds.ro/sgm-interventii-prioritare-pentru-comunitatile-rome/.

Context și informații generale

Implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale și cu Consiliul Europei, Programul Dezvoltare locală are un buget total de 86.941.176 de euro (incluzand co-finanțarea de 15% acordată de Guvernul României).

Înscriindu-se în eforturile Granturilor SEE si Norvegiene de a combate sărăcia și excluziunea socială, prin dezvoltarea de comunități puternice și incluzive, Programul Dezvoltare locală urmărește ca, prin proiectele finanțate, să contribuie la creșterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate, a incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc și a romilor, să dezvolte capacitatea administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Detalii referitoare la Programul Dezvoltare locală sunt disponibile pe www.dezvoltare-locala.frds.ro.

Apelul de proiecte „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome” (15 iulie – 14 octombrie 2021) are o alocare financiară totală de 1.647.059 de euro şi vizează finanțarea de proiecte care să abordeze nevoi comunitare prioritare, identificate într-un mod participativ, și care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață și de educație în comunitățile dezavantajate cu un procent ridicat de populație de etnie romă.