Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > Profesorii implicați în proiectele finanțate prin Programul Dezvoltare locală pot participa la o primă sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”

Profesorii implicați în proiectele finanțate prin Programul Dezvoltare locală pot participa la o primă sesiune de instruire cu tema ”Educație incluzivă și competențe pentru o cultură democratică”

În perioada 24-27 martie 2022, Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Operator al Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală) finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi implementat în parteneriat cu Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale (KS) şi cu Consiliul Europei (CoE), organizează o sesiune de instruire cu tema ”Educaţie incluzivă şi competențe pentru o cultură democratică”.

Cursul de formare se va desfăşura la Oslo, în Norvegia, şi va fi furnizat de European Wergeland Centre.

Evenimentul este finanţat prin intermediul Fondului pentru Relaţii Bilaterale aferent Programului Dezvoltare locală şi se adresează exclusiv acelor cadre didactice implicate în implementarea proiectelor finanţate de FRDS prin Program care îşi propun să contribuie la transformarea şcolii în care lucrează într-o şcoală incluzivă, care aplică strategii şi instrumente de predare ce promovează un mediu de învăţare incluziv şi democratic în clasă şi la şcoală.

Cadrele didactice interesate să participe la cursul de formare sunt invitate să completeze şi să trimită online următorul formular de înscriere, până cel târziu la data de 15 februarie 2022.

În selecţia celor 24 de participanţi la cursul de formare, FRDS va acorda prioritate acelor candidaţi care:

– sunt implicaţi în proiecte (finanţate prin Programul Dezvoltare locală) care nu sunt derulate în parteneriat cu entităţi din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi/ sau nu au prevăzute în proiect activităţi bilaterale relevante cu aceste trei state;

– îşi desfăşoară activitatea în unităţi de învăţământ din mediul rural sau din comunităţi marginalizate, cu rate ridicate de abandon şcolar şi/ sau în care învaţă elevi aparţinând unor categorii sociale vulnerabile, expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială;

– conving, prin motivaţia de participare la curs detaliată în formularul de înscriere, că prezenţa lor va contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale furnizate în şcoală, respectiv prin proiectul finanţat de FRDS, la transformarea şcolii în care lucrează într-o şcoală care promovează un mediu de învăţare incluziv şi democratic;

– nu au mai participat anterior la cursuri de formare pe tema competentelor pentru o cultură democratică;

– au avut o participare redusă la cursuri de perfecţionare adresate cadrelor didactice, în ultimii 3 ani;

– demonstrează un nivel bun de cunoaştere a limbii engleze (cursul va fi susţinut în limba engleză, fără traducere în limba română).

Toate costurile eligibile legate de participarea la eveniment (costuri de transport, cazare, masă, instruire etc.) vor fi acoperite de Programul Dezvoltare locală.

Facem precizarea că cei care se înscriu la eveniment trebuie să îndeplinească toate condiţiile de călătorie aplicabile în România şi Norvegia în perioada respectivă (deţinerea unui certificat COVID valabil este obligatorie), respectiv să garanteze participarea certă la sesiunea de instruire, în perioada indicată, pentru a nu genera costuri neeligibile pentru FRDS (de exemplu, costul biletelor de avion nominale, care trebuie rezervate şi plătite de FRDS în avans), respectiv măsuri de recuperare a lor, dacă va fi cazul.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresaţi doamnei Valentina Paraschiv, la numărul de telefon 0723.633.871 sau la adresa de e-mail VParaschiv@frds.ro