Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS - Programul Dezvoltare Locala > Noutati  > A fost semnat ultimul contract de finanțare a unui proiect depus în cadrul Programului Dezvoltare locală

A fost semnat ultimul contract de finanțare a unui proiect depus în cadrul Programului Dezvoltare locală

Vineri, 24 februarie 2023, Fondul Român de Dezvoltare Socială și Asociația “Centrul pentru Incluziune Socială Regiunea S-E” au semnat contractul de finanțare a proiectului „Asistență medicală comunitară pentru romii din comuna Ion Corvin”. Acesta își propune să contribuie la creșterea accesului locuitorilor de etnie romă ai comunei Ion Corvin din județul Constanța la servicii medicale de bază și la asistență medicală comunitară.

Este cel de-al 111-lea și ultimul proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală, din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Dintre acestea, 3 sunt proiecte predefinite, incluse în Program încă din faza de pregătire a acestuia, restul de 108 fiind finanțate prin intermediul celor 7 apeluri de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului, începând cu luna decembrie 2018.

Prin intermediul celor 111 proiecte finanțate, în cei peste 4 ani scurși de la lansarea sa, Programul a sprijinit și continuă să sprijine membri ai unor comunități vulnerabile din peste 1.000 de localități din țară, distribuite în toate județele României și în București. Valoarea totală alocată implementării acestor proiecte este de 81,4 milioane de euro. Dintre acestea, 19 sunt deja finalizate, celelate 92 aflându-se în diverse stadii de implementare. Se estimează că 62 dintre proiectele aflate în implementare vor fi finalizate pe parcursul anului 2023, celelalte 30 urmând a fi închiate până la sfârșitul lunii aprilie 2024.

Derulate de 77 de autorități publice și 34 de organizații neguvernamentele, proiectele susținute prin Program aduc, zi de zi, beneficii substanțiale multor membri ai grupurilor defavorizate din România, prin furnizarea de servicii sociale personalizate persoanelor aflate în nevoie și a unor servicii integrate sau specifice pentru romi din comunități marginalizate, prin acțiuni de combatere a abandonului școlar în rândul copiilor și tinerilor expuși riscului de părăsire timpurie a școlii și prin implicarea a mii de specialiști care lucrează cu grupuri defavorizate în cursuri de formare, astfel încât să crească calitatea muncii lor, prin promovarea drepturilor omului și susținerea unor măsuri de combatere a discriminării sau prin facilitarea unei colaborări bilaterale de durată cu entități din statele donatoare.

Rezultatele excelente înregistrate la sfârșitul anului 2022 sunt proporționale cu eforturile depuse de toți cei implicați în derularea proiectelor finanțate.

Prin proiectele de educație incluzivă, 8.876 de copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii și 1.476 de copii sau tineri cu nevoi educaționale speciale au beneficiat de servicii de sprijin, prin organizarea de grădinițe de vară, programe de tipul școală după școală, ateliere de educație non-formală și de dezvoltare personală, tabere educaționale de vară, activități de consiliere, ateliere pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, activități de educație remedială, servicii de logopedie etc.

Proiectele de dezvoltare locală și de reducere a sărăciei au oferit servicii sociale personalizate (informare, consiliere, servicii sociale, educaționale și medicale, sprijin pentru ocuparea forței de muncă) unui număr de 11.074 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

La rândul lor, proiectele de incluziune a romilor (multe dintre ele contractate abia în 2022) au vizat comunități din 21 de județe (jumătate din județele României), prin intermediul lor 224 de persoane beneficiind de servicii de angajare (cum ar fi evaluare profesională, activități de informare și consiliere, cursuri de formare și calificare profesională, mediere pentru inserția pe piața muncii și menținerea locului de muncă, evaluarea și certificarea competențelor dobândite în contexte non-formale etc.), 872 primind servicii de sănătate (consultații medicale și servicii de educație pentru sănătate, înscriere pe listele medicilor de familie, grupuri de sprijin pentru îngrijirea copiilor, dedicate mamelor etc.), alți 1.383 beneficiind de servicii educaționale (mentorat, activități de prevenire a abandonului școlar, grupuri de sprijin, activități de educație non-formală etc.).

În multe cazuri, aceste rezultate au fost obținute cu sprijinul consistent oferit de partenerii de proiect din Norvegia. Aproape 20% dintre proiectele finanțate în cadrul Programului sunt proiecte bilaterale, cu un procent mai ridicat în cazul proiectelor mari, cu abordare strategică, care vizează reducerea sărăciei sau promovarea bunei guvernări și a educației incluzive. Sesiunile de instruire, atelierele și vizitele de studiu organizate în cadrul acestor proiecte au facilitat un flux important de informații și experiențe între parteneri, 123 de specialiști din România și 50 de experți norvegieni fiind implicați în astfel de schimburi bilaterale până la sfârșitul anului 2022.

Toate aceste rezultate de etapă demonstrează faptul că Programul progresează constant în atingerea obiectivelor asumate, aducând o contribuție importantă la creșterea coeziunii sociale și economice la nivel național și local, în România. Fondurile alocate prin Program, atât pentru sprijinirea unor măsuri strategice la nivel național, cât și pentru intervenții specifice, în comunități locale defavorizate, au generat deja un impact semnificativ în toate domeniile sale de acțiune.